• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg

Pravno obvestilo o poslovanju spletne strani

  

Splošni pogoji uporabe spletne strani: http://ribiska-druzina-ribnica.com ( v nadaljevanju RIBIŠKA DRUŽINA ) omejitev odgovornosti.

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta : RIBIŠKA DRUŽINA je ribiška družina Ribnica..
Spletno mesto pomeni vsako stran v okviru naslova RIBIŠKA DRUŽINA
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu RIBIŠKA DRUŽINA

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik z uporabo spletne strani RIBIŠKA DRUŽINA sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.
Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katere koli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
Če uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, za vselej na lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene in v obsegu, ki je dovoljen s strani lastnika/skrbnika. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano. Kakršnakoli zloraba in/ali neupravičena uporaba/posredovanje podatkov se bo obravnavala v skladu z veljavno kazensko in civilnopravno zakonodajo.


Omejitev odgovornosti

Lastnik/skrbnik  ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Lastnik/skrbnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala iz kateregakoli vzroka, tudi a ne izključno:   zaradi napačnih in/ali neresničnih  podatkov posredovanih s strani uporabnika,  zaradi  tehničnih težav  (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare,..  in drugo), zaradi opustitve in/ali prekinitve izvajanja storitve s strani lastnika/skrbnika, zaradi ukrepov državnih in/ali upravnih organov, … itd..

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti poteka v skladu z zakonom.
V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.
Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.
Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.
Spletna stran RIBIŠKA DRUŽINA je v lasti ribiške družine Ribnica in ni zaveden v medijski seznam uradnih medijev. Vsi prispeli prispevki, reklame, oglasi in ostali material se objavlja BREZPLAČNO.

Končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kočevju.
Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev pa bodo še naprej veljale in učinkovale.

Ribnica, 1. 11. 2014

Spletna stran za svoje delovanja uporablja piškotke. Z ničemer ne posegamo v zasebnost in ostale podatke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information